Cikkek

ettől (2021-03-08)
eddig (2021-03-08)

Társadalom  |  Jog  |  Gazdaság

Felhasználónevek listája vesszővel elválasztva.

A gazdaságpolitika esztétikája

|
Gazdaság  |  2011. január 10.

A magánvállalkozás, a piac és a verseny iránti ellenérzés, valamint a gazdaság állami alapokra helyezése nem újdonság a hazai gazdaságpolitikában. A kommunistákat magánkezdeményezés-ellenes szellemi környezet segítette.

Kis magyar politológia, avagy a kritika halála

|
Társadalom  |  2011. január 10.

Mi az a jelenség, amit Magyarországon politológiának, illetve politológusi elemzésnek hívnak? Pontosabban, mit képviselnek azok, akik politológusként szólalnak meg interjúkban, „elemzésekben”, népszerű blogokon?

A többletpontok értelme

|
Jog  |  2011. január 9.

A felvételi eljárás célja, hogy kiderüljön, ki van megfelelő képességek birtokában ahhoz, hogy részt vegyen a felsőoktatásban. A többletpontok a jó képességű, de társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű diákoknak adnak esélyt az egyetemre jutásra.

Az emberi jogok és a vallás

|
Társadalom  |  2011. január 7.

Számon kérhetőek-e az emberi jogok a muszlim hitűeken? Az Európa-szerte fellángoló multikulturalizmus-vitáknak és a globális társadalom jövőjének egyik alapvető kérdése ez.

Az igaz út

|
Jog  |  2011. január 7.

Az emberi jogokról folyó mai vitát egy paradoxon jellemzi. Az emberi jogok egyrészt egy globális rend lingua francáját testesítik meg, másfelől azonban meglehetősen vitatott az igazolásuk és ennek folytán az érvényességük is. Miként lehetséges az, hogy miközben a morális méltóságtól fénylő jogok az egész világon érvényesek, és megsértésüket nemzetközi szankció sújtja, megalapozásuk mégis a levegőben lóg?

WikiLeaks: lékek és ellensúlyok

|
Jog  |  2011. január 6.

A titkos dokumentumokat közlő nemzetközi internetes szervezetet a jogvédők és a média hajlamos az információszabadság hősének, a kormányok viszont kiberterroristának tekinteni.

Nyomtatott lapok 1.

|

A művészet egyik alapvető jellemzője, hogy jól megfogalmazott üzenetet közvetít. Ebből következően az is alapvető fontosságú, hogy ez az üzenet milyen módon és hány emberhez jut el. A művészek mindig kihasználták az új lehetőségeket, a művészekkel együttgondolkodók, sok esetben az üzenetet megfogalmazók pedig a művészetben rejlő lehetőséget. Ennek egyik legszemléletesebb példája a sokszorosított grafika volt. 

A felvilágosodástól az elsötétítésig

|
Társadalom  |  2010. december 29.

Bár azok a filozófusok, akikről szólni szeretnék, csak annyiban kapcsolhatók a középkori universitaseszményhez, hogy maguk is a jezsuitáknál tanultak, egy nagyon fontos filozófiai alapkérdésben legantiklerikálisabb pillanataikban sem szakadtak el tanítóik értékrendszerétől: nevelési eszméiket, egyetemtervezeteiket az egész emberiség számára szánták, ennyiben mindig megmaradtak „katolikusnak”, az egyetemesség képviselőinek. Ám azzal, hogy szekularizálták ezen egyetemességet, a docete omnes gentes parancsolatát, modern dilemmáinkat vetítették előre, vagy ha úgy tetszik, a modernitás dilemmáit fogalmazták meg.

Pucolás

|

Farkas Péter után Földesi-Szabó László is úgy gondolta, hogy a bíró nélküle is ki tudja hirdetni az ítéletet. Ne higgyük, hogy a bírók tehetetlenek az utolsó tárgyalásról távozó vádlottakkal szemben.

Van mozgástér

|
Politika  |  2010. december 23.

Az elmúlt fél évben a kormánytöbbség demokratikus jogállam ellen intézett támadásai elérték azt a kritikus tömeget, amikor arról beszélhetünk, hogy a lépések együttes hatására áttört az alkotmányosság fala.