Cikkek

ettől (2021-01-18)
eddig (2021-01-18)

Társadalom  |  Jog  |  Gazdaság

Felhasználónevek listája vesszővel elválasztva.

Visegrádi alkotmányok

|
Jog  |  2010. december 10.

A közép-európai posztkommunista országok mindegyike új alkotmányt fogadott el a rendszerváltás után. Kivéve Magyarországot. A most készülő alkotmány nem pótolhatja a mulasztást, mivel más a célja, mint a többinek.

Japán és a kelet-ázsiai együttműködés

|
Jog  |  2010. december 9.

Az emberi jogok érvényesítése nem belügyi kérdés. Az egyetemes ENSZ-dokumentumok mellett Európa, Amerika és Afrika regionális egyezményekben garantálja e jogokat. Japán a hiányzó kelet-ázsiai biztonsági együttműködést szorgalmazza.

Polgár/társak

|

Úgy tűnik, hogy egy közember megjelenítésekor sokszor háttérbe szorul az emberi karakter felfedése. Ez nem volt másképp az elmúlt korokban sem. Mégis Auguste Rodin a Calais-i polgárok (1884-1889, Párizs, Calais, London) esetében olyan mintát teremtett meg, amely időtől függetlenül képes ezt megtenni. Az a Rodin, akinek ugyanolyan fontos volt a privát élet legbensőségesebb érzéseinek kifejező ábrázolása, kilépett a köztérre, hogy a szobrászat eszközeivel mondja el véleményét bizonyos emberi mentalitásról.

Jogfosztás a nép nevében

|
Társadalom  |  2010. december 6.

A kormány földindulásszerű nyugdíjrendszer-átalakításával kapcsolatban a szociálpolitikus szakma java része döbbenten hallgat. Nehéz a témában megszólalni, hiszen ami történik, az az eddigi szociálpolitikai gondolkodás keretein kívül esik.

Vélemények piaca vagy jegyrendszer?

|
Jog  |  2010. december 6.

Az új sajtószabályozás filozófiája, hogy szűnjön meg a piaci szemléletű, „öncélú sajtószabadság”, és helyette „közösségelvű értékrendet” közvetítsenek a sajtótermékek. A kormányzat valóban bezárná a boltot.

Önjáró iratok

|

Szinte minden hónapban megjelenik egy jogellenesen nyilvánosságra kerülő irat valamelyik büntetőügyben. A kiszivárogtatások általában bűncselekményt valósítanak meg. Ezeknek a bűncselekményeknek a felderítési aránya 0 százalék.

Alkotmány és globalizáció

|
Jog  |  2010. december 3.

Viták folynak az Alkotmánybíróság hatáskörének „alkotmányellenes” szűkítéséről és arról, hogy a készülő új alkotmány összeegyeztethető-e az alkotmányosság elveivel. Ennek kapcsán megfogalmazok egy kérdést, amelyről viszonylag kevés szó esik. Mondhatjuk-e, hogy az alkotmányjog legfontosabb elvei lényegében azonosak az egész világon, de legalábbis az európai kontinensen, így bármely alkotmánymódosítás vagy új alaptörvény megítélhető a közös elvek alapján?

Megvédi-e a közvélemény a jogállamot?

|
Politika  |  Társadalom  |  2010. december 2.

Nem megalapozott az a vélekedés, hogy a társadalom közönyösen szemléli a kormánytöbbség jogállamellenes lépéseit.

Lehull a lepel

|

A Károlyi Mihály szobrával kapcsolatos események a kulturális, művészeti tárgyakhoz való viszonyunkat és azok használatát is jellemző módon mutatják. Nem ez volt az első eset, hogy közvetlenül beavatkoztak a szobor fizikai állapotába. Többek között 2007 elején „vagonvörös alapozó festéket” öntöttek az alakra és a márvány talapzatra. A színválasztás biztos nem véletlen, szimbolikus jelentősége van, mint ahogy a mostani fekete lepelnek is.

Tanított tehetetlenség

|
Gazdaság  |  2010. november 29.

A nyugdíjak államosítása rombolja a pénzügyi tudatosságot, és növeli a paternalizmus iránti igényt. A Kádár-kori gondoskodó államot idéző gazdaságpolitika megnehezíti, hogy az emberek hasznos eszköznek tekintsék a pénzügyeket.