Winter Ádám
2011-4-9

Tisztázatlan körülmények között történő letartóztatás, gazdasági bűncselekményekkel való gyanúsítás, határozott nemzetközi politikai és sajtóreakció, ködös művészeti értékítélet. Mindez napjainkban, Kínában.

Porlaky
2010-10-28

Az alábbi beszéddel, amelynek részleteit szerkesztett változatban közreadom, 1920. február 26-án csütörtökön aratott zajos sikert Prohászka Ottokár az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom rendezéséről szóló törvény nemzetgyűlési vitájában.

Winter Ádám
2011-6-27

Úgy tűnik, hogy az egyes kulturális eseményekkel kapcsolatban változás figyelhető meg a közönség reakcióiban. Egyre határozottabban mondjuk meg, mi tetszik, és mi nem.  

Winter Ádám
2011-7-24

Melyik a fontosabb, a humán vagy a reál tudomány? Melyikre van nagyobb szükség? Ki dönti ezt el, és mi alapján?

Porlaky
2010-9-11

Ma sem ért még nyugvópontra a vita arról, hogyan sáfárkodtak a negyvennyolcas forradalom örökségével a kiegyezés támogatói és tető alá hozói. A vita nem az egyenlő jogközösség megteremtésére irányuló polgári vívmányokról szól, hanem sokkal inkább a függetlenség kérdéséről. A következőkben az általam legnagyobbra becsült két magyar történész, Kosáry Domokos és Péter László vitáját idézem föl.

Winter Ádám
2010-12-1

A Károlyi Mihály szobrával kapcsolatos események a kulturális, művészeti tárgyakhoz való viszonyunkat és azok használatát is jellemző módon mutatják. Nem ez volt az első eset, hogy közvetlenül beavatkoztak a szobor fizikai állapotába. Többek között 2007 elején „vagonvörös alapozó festéket” öntöttek az alakra és a márvány talapzatra. A színválasztás biztos nem véletlen, szimbolikus jelentősége van, mint ahogy a mostani fekete lepelnek is.

Tóth Balázs Gergely
2017-10-20

Fontosabb kormányzati cél lett a korszerű programokat megvalósító szervezetek ellehetetlenítése, mint a bűnmegelőzés.

Winter Ádám
2011-12-22

Karácsonykor mi másról is beszélhetnénk, mint az ajándékról, amely nemcsak értéktárgy, de anyagi mivoltán túlmutató képződmény is.

Sik Domonkos
2017-10-9

A migráns- és civilellenes totális kormánypropaganda az állami szintre emelt morális pánikkeltés baljós emlékeit idézi. Feloldására a félelem spiráljának megtörése kínálhat esélyt.

Antal Attila
2017-10-13

A tipikus populista vezér ma autoriter és nacionalista. Érdemes végiggondolni, hogy miként lehet a populizmus demokratikus. Hozzászólás Mattias Kumm cikkéhez.