Politika

ettől (2018-01-18)
eddig (2018-01-18)
Felhasználónevek listája vesszővel elválasztva.
Format: 2018-01-18
Format: 2018-01-18

A választás legitimitása

|
Politika  |  2014. március 23.

Demokráciában a politikai döntések jelentős részét a többségi elv alapján hozzuk meg, ám a többséggel hozott döntések legitimitása nem magától értetődő, és nem áll fenn feltétel nélkül.

Mire jó a választási megfigyelés?

|
Politika  |  2014. március 20.

Március 5. óta korlátozott választási megfigyelői misszió működik Magyarországon. A nemzetközi megfigyelők jelenléte azonban nem garancia a választások tisztaságára. De akkor miről szól a megfigyelés, és mi a tétje?

„Bukósisak-koalíció” Németországban

|
Politika  |  2014. január 2.

Hagyományosan egy jól működő demokratikus kultúra jelének tartjuk, ha egy politikai elit nagykoalíció megalkotására képes. A 2013-as német koalíciós tárgyalások menete és a megállapodás tartalma azonban joggal vívja ki a polgári demokratikus elemzők kritikáját.

Kettős állampolgárság és székely autonómia

|
Politika  |  2013. november 27.

Súlyos hibát követett el a kormány a külhoni magyaroknak biztosított kettős állampolgárság biztosításával. Ez a lépés ugyanis tartós sikertelenségre ítéli a kisebbségi autonómia törekvéseket.

Akiket elárult a nemzet

|
Politika  |  2013. november 18.

A hajléktalanokat sújtó rendeletek alapjogokat sértenek – igaz, jogállam hiányában ez nem számon kérhető. Ezért fontos, hogy kimondjuk: ez egyúttal a nemzeti szolidaritás elárulása is.

Gyengeségek egyenlege

|
Politika  |  2013. október 29.

Egy évvel ezelőtt még úgy tűnt, a Fidesz már megverte saját magát. Most a baloldal teszi ugyanezt.

Van-e jövője a liberalizmusnak?

|
Politika  |  2013. október 23.

A német szövetségi választások eredményének fényében felmerül a kérdés, hogy az FDP választási kudarcának okai a német liberális párt speciális helyzetében és történetében keresendők-e, vagy maga a liberalizmus nem képes adekvát választ adni a kor kihívásaira.

Roncsderbi. Mit hoz október 23-a?

|
Politika  |  2013. október 21.

Ki tud-e törni az ellenzéki oldal a politikai nyelvroncsolásból? Fel tudnak-e mutatni az ellenzéki pártok valami vonzó politikai tartalmat a „nagy összefogás” akarásán kívül?

Baja után

|
Politika  |  2013. október 15.

Az időközi választások nem csupán erőpróbának tekinthetők, de egyúttal a demokrácia jövőjét veszélyeztető tendenciákat is felvillantottak.

Zavarban a német baloldal

|
Politika  |  2013. szeptember 11.

A német mérsékelt baloldal mostanáig nem tudta magához vonzani a merkeli válságkezelés költségességétől, negatív szociális és politikai hatásaitól tartó választópolgárok kormányváltáshoz szükséges tömegét. A problémához stratégiai hibák mellett egy átélhető baloldali vízió hiánya is hozzájárulhatott.

Az ellenzéki siker feltételei

|
Politika  |  2013. július 29.

Más volt kommunista országok példája azt mutatja, hogy kár reménykedni „Mohácsban”, a térségben tekintélyelvű kormányok és diktatórikus rezsimek sehol sem buktak meg maguktól. Ahol igen, ott egy széles ellenzéki és civil összefogás vezetett csak sikerre. A jogállamiság és a demokrácia helyreállításának szükséges, igaz, nem elégséges feltétele ugyanis az ellenzéki választási győzelem.

Nem "Magyarország" a probléma

|
Politika  |  2013. július 24.

Még egyszer az uniós demokráciavédelem kérdéséről. Jan-Werner Müller a Verfassungsblog.de oldalon megjelent cikkének szerkesztett, rövidített verziója.

Ellenzék lépéskényszerben

|
Politika  |  2013. július 21.

A héten napvilágot látott ellenzéki megállapodás fő kérdése: sikerül-e elmozdulni egy demokratikusabb politizálás és a reformok irányába, vagy marad a protestszavazatok maximalizálására tett kísérlet? 

Ellenzék és apolitika

|
Politika  |  2013. július 15.

A rendszerkritikus civil mozgalmak legfőbb problémája nem a pártoktól való elzárkózás, hanem az ellenzéki státus elutasítása és az a típusú „rendszerellenzékiség”, amely relativizálja a Fidesszel való szembenállást.

Horn Gyula és a demokratikus baloldal

|
Politika  |  2013. július 8.

Horn Gyula valódi érdemei ellenére sem lehet a demokratikus baloldal számára követendő példakép.

A szolidaritás válsága

|
Politika  |  2013. május 16.

A gazdasági és politikai válság meghaladásának kulcsa a szolidaritási válság megoldása. Ez azonban nem várható el sem kizárólag a civil, sem kizárólag a politikai szférától.

A Laborc-ügy és a balközép összefogás

|
Politika  |  2013. május 6.

A Laborc-ügy emlékeztet arra, hogy a 2014-es választás tétje nemcsak az Orbán-rezsim leváltása, hanem a baloldal jövője is.

Alkotmányos válság Olaszországban?

|
Politika  |  2013. április 30.

Az olasz demokrácia hosszú ideje súlyos gondokkal küzd, és a februári választásnak sem lett egyértelmű győztese. A patthelyzet megszűnését az elnök az egymással húsz éve szemben álló balközép és jobbközép párt nagykoalíciójától várja. Eközben figyelmen kívül marad az olasz választók jelentős részének mélyreható változást óhajtó akarata.

Hogyan védhetné az EU a magyar demokráciát?

|
Politika  |  2013. április 5.

Az EU a „koppenhágai kritériumok” alapján dönti el, hogy egy állam elég demokratikus-e ahhoz, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megkezdje. A jövőben egy ún. Koppenhága-bizottság felügyelhetné a kritériumok csatlakozás utáni érvényesülését.

Mit tehet az elnök?

|
Politika  |  2013. március 9.

Az elnök fellépése kapcsán nem az a döntő kérdés, hogy van-e vétójoga, hanem az, hogy megszólal-e.