Semmis törvény

Nyomtatás  |  Cikk küldése  |  Olvasói levél  |    |  

Heteken belül megszülethet az a törvény, amely kötelezővé teszi a bíróságoknak, hogy saját ítéleteiket semmissé nyilvánítsák. Pedig az ítéletek semmisségi törvény nélkül is felülvizsgálhatók lennének.

Az önálló képviselői indítvány indokolása szerint „számos példa támasztja alá, hogy a gyakran csak rossz időben, rossz helyen lévő áldozatok ellen, a rendőrhatósági eljárást utólag is igazolandó, hamis, illetőleg valótlan tartalmú rendőrségi tanúvallomások alapján indult szabálysértési- vagy büntetőeljárás”. A törvény ezért semmisnek tekinti azokat a bírósági ítéleteket, amelyekben az elítélés alapját kizárólag rendőri jelentés, illetőleg rendőri tanúvallomás képezte.

Az ügyet most csak két szempontból kommentálom. Krémer Ferenc a galamus.hu-n, a rendőrszakszervezetek pedig közleményükben már érintették a többit.

Lássuk, mi van akkor, ha tényleg hamis bizonyítékok alapján ítélnek el valakit. A probléma nem ismeretlen a jogban. Valótlan tartalmú okirati bizonyítékok, hamis tanúvallomások számtalan pert döntenek el. Az eljárási törvények éppen ezért meg is adják a téves ítéletek orvoslásának módját. A büntetőeljárási törvény szerint a bíróság jogerős ítéletével szemben perújításnak van helye, „ha az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel”. A perújításnak ilyenkor feltétele még, hogy a közokirat-hamisítást vagy a hamis tanúzást jogerős ítélet megállapítsa. Tehát a jelentést hamisító vagy hamis vallomást tevő rendőröket el kell ítélni és utána az eredeti ügyben perújítást kell kezdeményezni, melynek keretében fel kell menteni a „rossz időben, rossz helyen lévő áldozatokat”. Megjegyzem, a hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás és a büntetőügyben elkövetett hamis tanúzás sem évült el 2006 óta, így nem lenne akadálya a felelősségre vonásnak. Ez a törvényjavaslat által felvetett probléma alkotmányos, jogállami megoldása.

És van az ügynek egy másik aspektusa is. A fentiek szerint van egy olyan országgyűlési képviselő, aki hamis rendőri tanúvallomásokról tud. Vajon ilyenkor melyik a jobb megoldás: feljelentést tenni hamis tanúzás miatt a konkrét esetben, vagy egy jókorát belerúgni a bíróságokba, az ügyészségekbe és rendőrségbe?

A rendszerváltás után többször próbáltak törvényekkel felülírni jogerős ítéleteket. Akkor az Alkotmánybíróság egyértelművé tette: jogállamban az ilyen törvények semmisek, nem az ítéletek.