Rólunk-Kapcsolat-Szerzői jogok-Adatvédelem

Adatvédelem

1. Az adatkezelő
A Szuverén portált a Szuverén Civil Társaság üzemelteti.

2. A kezelt adatok köre
A portál megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat kizárólag a statisztikák elkészítésére használja, és nem kapcsolja össze más személyes adatokkal. A szuveren.hu cookie-t küld a látogatók számítógépére. A cookie többek között a felhasználóknak történő automatikus üzenetek megjelenítése miatt szükséges. Az üzemeltető nem használja kereskedelmi célra a cookie-kat. A portált bárki látogathatja anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatot kellene megadnia.

A felhasználónak akkor kell megadnia e-mail címét, ha kapcsolatba kíván lépni a Szuverén szerkesztőségével.

3. Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Kapcsolatfelvétel esetén a felhasználó e-mail címét az üzemeltető kizárólag kapcsolattartási célra használja. A felhasználó e-mail címe nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető.

4. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti. A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználó által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá.

Az adatkezelő nem ad át személyes adatokat harmadik személyeknek, kivéve akkor, ha a felhasználó kifejezetten ilyen célból adta meg személyes adatát.

A törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja és célhoz kötöttsége.

6. Adatbiztonság
Az üzemeltető a személyes adatokat az Eagle-Comp Számítástechnikai Kft. internetszolgáltató (1163 Budapest, Katóka u. 42. E-mail: info@eaglecomp.hu, szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját szerverén tárolja.

7. Hozzájárulás
A személyes adatok megadásával a felhasználó hozzájárul, hogy az üzemeltető a személyes adatait kezelje. A portál használata során megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

8. A látogató és felhasználó jogai
Személyes adatai kezeléséről minden látogató és felhasználó tájékoztatást kérhet a szuveren@szuveren.hu e-mail címen. Az adatkezelő kérésre 15 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek a kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az e-mail cím megadásával kell kérni.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatok kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését a szuveren@szuveren.hu e-mail címen.

9. Jogérvényesítés
Ha a Szuverén megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogot, akkor a kapcsolatfelvételt követően intézkedik a jogsértés megszüntetése érdekében. A felhasználó igényét polgári peres eljárás keretében bíróság előtt is érvényesítheti.

10. Módosítás
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

Weboldalunkon cookie-kat használunk.

A kattintson a További információk gombra.