Politika

ettől (2021-10-27)
eddig (2021-10-27)
Felhasználónevek listája vesszővel elválasztva.
Format: 2021-10-27
Format: 2021-10-27

A Kaczyński-doktrína

|
Politika  |  2016. január 18.

Lengyelországban átfogó, radikális, illiberális ellenforradalom vette kezdetét. Honnan erednek és rendszert alkotnak-e a kormányzópárt vezetőjének elgondolásai? Csúnya, de tanulságos történet következik.

Az elbizonytalanodás éve

|
Politika  |  2015. december 28.

A liberális demokráciák számára 2015 a baljós fejlemények éve volt. A válságok megoldásához elmélyült nemzetközi politikai integrációra volna szükség, miközben a közvélemény egy része a nemzetállami bezárkózás felé fordul.

Élet és szó egy anyagból

|
Politika  |  2015. október 7.

Az alábbi írás először 1979-ben jelent meg a Bibó emlékkönyvben, szamizdat kiadásban. A bibói életműről szóló sorok most új fényt sugároznak a szerző, Göncz Árpád életére és művére is.

A másik Európa

|
Politika  |  2015. október 5.

Az 1989-es forradalmak garantálták a mozgásszabadságot Közép- és Kelet-Európa népei számára. Most a régió kormányfői megtagadják ezt a szabadságot az Európán kívüliektől. Milyen okokkal magyarázható ez?

Magyar liberalizmus II. A kudarc tanulságai

|
Politika  |  2015. augusztus 20.

Az esszé második része a rendszerváltó liberális közösséget vizsgálja. Merre, hogyan tovább? 

Magyar liberalizmus I. Elméleti számvetés

|
Politika  |  2015. augusztus 10.

Kétrészes esszé Kis János új könyvéről. Az elméleti tisztázás és a liberális párt kudarcának tanulságai támpontokat adhatnak a liberális politikai közösség újraszervezéséhez.

Görög szuverenitás: elvek és tévhitek

|
Politika  |  2015. augusztus 3.

Politikai puccs áldozata lett-e Görögország? A görög nép szuverenitásának megcsúfolását jelentik-e a hitelfeltételek? Szuverén-e az ország, amelynek alig van közpolitikai mozgástere? Milyen határokat szabhat a hitelező? Négy tévhit a nemzeti önrendelkezésről.

Realisták és kalandorok

|
Politika  |  2015. július 1.

A bevándorlás problémájára csak kollektív, nemzetközi megoldás adható. Egyik nemzetállamtól sem várható el, hogy aránytalan terheket vegyen magára, de mindegyiktől elvárható, hogy kivegye a részét a megoldás költségeiből.

Veszprém és Tapolca után

|
Politika  |  2015. április 20.

A Jobbik térnyeréséről szóló állítások túlzottak. A párt aligha erősödhet sokkal tovább belső konfliktusok kiéleződése nélkül.

Ellenzéki pozíciók

|
Politika  |  2015. február 9.

A külső és belső feszültségek ellenére a kormány pozíciója nem rendült meg. Ebben a helyzetben az ellenzéki pártok és civilek új típusú, hosszútávú társulására van szükség.

Szövetségek az új világrendben

|
Politika  |  2015. január 24.

Egy állam sem képes egyedül legyőzni a terrorizmust, megbírkózni a klímaváltozással, felszámolni a mélyszegénységet, harcba szállni a járványokkal, növelni a nukleáris biztonságot. A huszonegyedik században mindannyian szomszédai vagyunk egymásnak.

2015: a fordulat éve?

|
Politika  |  2015. január 3.

Az Európai Uniót jelenleg belülről és kívülről is reakciós nacionalizmus fenyegeti, holott egyetlen európai problémát sem könnyebb tagállami szinten megoldani, mint az Unión belül.

Konszolidáció helyett válság

|
Politika  |  2014. december 27.

A tiltakozási hullám és a Fidesz látványos hanyatlása nem véletlenszerű, egyedi körülményekkel, hanem a NER lényegi vonásaival függnek össze.

Liberalizmus a 3. köztársaságban

|
Politika  |  2014. október 2.

Az alábbi esszét két olyan közösségnek ajánlottam, melyeket különösen közel érzek magamhoz. Azt szerettem volna, ha megosztva jelenhetne meg a Beszélő és a Szuverén internetes felületén. Hálás vagyok a két lap szerkesztőinek, amiért ezt lehetővé tették. Az első négy szakasz a Szuverén, a további hét pedig a Beszélő honlapján olvasható.

Ellenzék híján

|
Politika  |  2014. szeptember 4.

Az elmúlt hónapokban a baloldali-liberális pártok szimbolikusan lemondtak ellenzéki szerepükről. Ebben a helyzetben létjogosultságuk kétségessé vált.

Demokrácia: liberális, alkotmányos és egyéb

|
Politika  |  2014. július 31.

Az összes nyugati demokrácia liberális demokrácia. Orbán nem a demokrácia másik változatát ajánlja, hanem a nyugati demokráciák helyett a keleti autokráciákat.

Megtagadott rendszerváltás

|
Politika  |  2014. július 28.

Orbán beszéde hivatalos állásponttá tette a rendszerváltás eszméinek, a liberális demokráciának a megtagadását. Állításával szemben a liberális demokráciának nincsen sikeres alternatívája a fejlett társadalmakban.

Demokratikusabb lett-e Európa?

|
Politika  |  2014. július 16.

A nemzetek feletti demokrácia megteremtésének fontos állomása lehet, hogy az európai pártok programokat mutattak be, elnökjelölteket állítottak, majd megválasztották Junckert. A folyamatot nem csak a kormányfők ellenállása hátráltatja.

A medve ölelése

|
Politika  |  2014. július 3.

Putyin Oroszországa sokféle eszközzel igyekszik hatalma alatt tartani az egykori szovjet tagköztársaságokat. Az Eurázsiai Gazdasági Unió a nyugati integráció gyengítését és az orosz államfő hatalmának megerősítését szolgálja.

A bosszú láncolata

|
Politika  |  2014. június 23.

A kormány az elmúlt hónapokban, teljesítve ígéretét „folytatja”, amibe 2010-ben belekezdett, ezáltal pedig egy konszolidálhatatlan rendszert épít ki.