PTJG

Társadalom

2011. június 29.
A kormány közmunkaterve a Gyurcsány-kormány programjának központosított utóda. Igazi mintája azonban a Gömbös-kormány antidemokratikus és kollektivista munkaterve. Sőt a mai program nagyobb jogfosztást valósít meg, mint a példakép.
| Politika | , | Társadalom |
2011. június 26.
A varsói Báthory István Alapítvány elnöke a liberális politika előtt álló nemzetközi kihívásokról beszél: az európai bevándorlásról, az autoritárius Kínáról, valamint a humanitárius intervenció elfogadhatóságáról.
2011. június 20.
Hamarosan süllyesztőbe kerül a rendszerváltás időszakának egyik kiemelkedő fontosságú törvénye, a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény. Ez a célja a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslatnak, amely egyéni képviselői indítványként került a parlament elé június 14-én. Az 1990. évi IV. törvény természetesen nem orákulum: tiszteletre méltó alapelvei mellett rászolgálhat egyes részletkérdések kiegészítésére, pontosítására, de a hatályon kívül helyezésre aligha.
2011. június 15.
A társadalom és a politika viszonya alapvetően megváltozott. Erről azonban egyelőre nem látszanak tudomást venni a hazai pártok, holott a dogmatikus világértelmezés meghaladása stratégiai előnyt jelenthet.
| Politika | , | Társadalom |
2011. június 14.
Aleksander Smolar politikatudóssal, a varsói Báthory István Alapítvány elnökével, rendszerváltó miniszterelnökök tanácsadójával a Kultura Liberalna szerkesztői készítettek interjút a liberalizmus paradoxonáról.
2011. június 12.
Az ENSZ tiltó-büntető drogpolitikája kudarcot vallott – ismerte be most egy tekintélyes bizottság. A globális drogháború sorsa valószínűleg a tilalom szülőhazájában, az Egyesült Államokban fog eldőlni.
2011. június 9.
A cigány–magyar különbségtételnek jelentős szerepe van a magyar falu viszonyainak alakításában. A Gyöngyöspata név jelképezi, hogy ez hová vezethet. Egy borsodi település sorsa viszont más tanulságokra is rávilágít.
2011. június 2.
Az Európa Tanács nemrég kiadott egy jelentést Együttélés: a sokszínűség és a szabadság összehangolása a 21. századi Európában címmel. A jelentés az Európában újjáéledő, intoleranciából és diszkriminációból fakadó kihívásokkal foglalkozik. Felméri „a kockázatok komolyságát, azonosítja forrásaikat, és egy sor javaslatot tesz a nyitott európai társadalmakban való együttélésre”. Megállapításai és ajánlásai „szilárdan az Emberi jogok európai egyezményének elvein, különösen a személyes szabadság és a törvény előtti egyenlőség elvén alapulnak”.
2011. május 30.
Az új alkotmány és a sarkalatos törvények megnehezítik, hogy a jövőbeli kormányok eltérjenek a mostani politikájától. Ez tudatos stratégia a Fidesz részéről, amely felkészült választ követel az ellenzéktől és a választóktól.
| Társadalom | , | Jog |
2011. május 25.
A tavalyi árvíz után a Jobbik – több helyi lakos szerint – csak a nem romáknak osztott adományt Szalonna faluban. A hatóság most megállapította, hogy a diszkriminatív bánásmód nem része a szabadságnak, mégsem marasztalta el a pártot.
2011. május 19.
Észak-Amerika első ellenőrzött drogfogyasztói helyisége 35 százalékkal csökkentette a túladagolási halálozást, a konzervatív kanadai kormány mégis bezáratná.
2011. május 16.
Azokban az országokban, ahol az otthonszülés létjogosultságát a szülészszakma elismerte, a kormány szabályozásával párhuzamosan megindult egy olyan, a kórházi szülészeti rendszert alapjaiban érintő szülészeti reform, amelynek pozitív hatásai érezhetőek voltak a szülészet területén. A változások ösztönzői általában a családok, főleg a nők voltak, akik jó része mindig is kórházban szerette volna világra hozni gyermekét. Azt akarták elérni, hogy a szülést ne túlélniük kelljen, hanem lehetőségük legyen annak szépségeit, örömeit, nehézségét megélni, orvosi műszerek és rutinbeavatkozások nélkül.
2011. május 15.
A preambulum megpróbálja a közös múlt egy részét végképp eltörölni. Történelmi víziója elveszi a magyaroktól a demokratikus részvétel és a társadalmi önrendelkezés, egyszóval a szabadság élményét.
2011. május 12.
A határon túl élő magyarok állampolgárságának és szavazati jogának biztosítása a politikai közöség alapjait érinti. Demokratikus elvek alkalmazása helyett ingatag álláspont és nyers választási kalkuláció befolyásolja a döntést.
2011. május 9.
Az Egyesült Királyságban népszavazást tartottak a választási rendszer reformjáról. A másodlagos, harmadlagos preferenciákat is értékelő alternatív szavazati rendszer elbukott. Mi a kudarc magyarázata?
2011. május 3.
Az iskolás táskája iszonyat nehéz. Már az elsős gyereknek is tucatnyi könyve van. Nehéz, enyves papírból készültek, hogy minél szebbek legyenek. Véletlenül sem használnak az iskolák számára újrahasznosított papírt. Még a fénymásolópapír sem az. Pedig minél szebb a nyomdai kivitel, annál nagyobb a papír súlya. Látható a tendencia: minél nagyobb és színesebb a termék, annál magasabbra lehet srófolni az árakat. A tankönyvpiac nyereséges, erős lobbi, és a költségvetésbe nem kevés adót fizet be.
2011. április 28.
A húsvéti alkotmányozással lezárult a Fidesz kormányzásának első szakasza. Kérdés, hogy a kialakult politikai térben milyen lehetőségei vannak a kollektív cselekvésnek, különösen a civil mozgalmaknak.
| Politika | , | Társadalom |
2011. április 20.
Sarkozy elnök pártja súlyos vereséget szenvedett a helyi választásokon. A baloldal korántsem lehengerlő győzelménél is látványosabb a szélsőjobb előretörése. A kormány szélsőjobbos politikája nem húzta ki a talajt a Nemzeti Front alól.
2011. április 18.
Mi tette lehetővé Orbán fülke(ellen)forradalmát? Miben van igaza a Fidesznek liberális kritikusaival szemben? És mit mondhatunk 2011. április 18-án? A magyar alkotmányosság jövőjét befolyásolja, hogy miként válaszolunk ezekre a kérdésekre.
2011. április 16.
Lengyelországban is egyre többen szeretnék, ha véget érne az értelmes közéleti vitákat lehetetlenné tevő politikai megosztottság. Ezt jelzi a Szolidaritás régi harcosnője, Henryka Krzywonos népszerűsége.

Weboldalunkon cookie-kat használunk.

A kattintson a További információk gombra.