PTJG

Társadalom

2011. május 30.
Az új alkotmány és a sarkalatos törvények megnehezítik, hogy a jövőbeli kormányok eltérjenek a mostani politikájától. Ez tudatos stratégia a Fidesz részéről, amely felkészült választ követel az ellenzéktől és a választóktól.
| Társadalom | , | Jog |
2011. május 25.
A tavalyi árvíz után a Jobbik – több helyi lakos szerint – csak a nem romáknak osztott adományt Szalonna faluban. A hatóság most megállapította, hogy a diszkriminatív bánásmód nem része a szabadságnak, mégsem marasztalta el a pártot.
2011. május 19.
Észak-Amerika első ellenőrzött drogfogyasztói helyisége 35 százalékkal csökkentette a túladagolási halálozást, a konzervatív kanadai kormány mégis bezáratná.
2011. május 16.
Azokban az országokban, ahol az otthonszülés létjogosultságát a szülészszakma elismerte, a kormány szabályozásával párhuzamosan megindult egy olyan, a kórházi szülészeti rendszert alapjaiban érintő szülészeti reform, amelynek pozitív hatásai érezhetőek voltak a szülészet területén. A változások ösztönzői általában a családok, főleg a nők voltak, akik jó része mindig is kórházban szerette volna világra hozni gyermekét. Azt akarták elérni, hogy a szülést ne túlélniük kelljen, hanem lehetőségük legyen annak szépségeit, örömeit, nehézségét megélni, orvosi műszerek és rutinbeavatkozások nélkül.
2011. május 15.
A preambulum megpróbálja a közös múlt egy részét végképp eltörölni. Történelmi víziója elveszi a magyaroktól a demokratikus részvétel és a társadalmi önrendelkezés, egyszóval a szabadság élményét.
2011. május 12.
A határon túl élő magyarok állampolgárságának és szavazati jogának biztosítása a politikai közöség alapjait érinti. Demokratikus elvek alkalmazása helyett ingatag álláspont és nyers választási kalkuláció befolyásolja a döntést.
2011. május 9.
Az Egyesült Királyságban népszavazást tartottak a választási rendszer reformjáról. A másodlagos, harmadlagos preferenciákat is értékelő alternatív szavazati rendszer elbukott. Mi a kudarc magyarázata?
2011. május 3.
Az iskolás táskája iszonyat nehéz. Már az elsős gyereknek is tucatnyi könyve van. Nehéz, enyves papírból készültek, hogy minél szebbek legyenek. Véletlenül sem használnak az iskolák számára újrahasznosított papírt. Még a fénymásolópapír sem az. Pedig minél szebb a nyomdai kivitel, annál nagyobb a papír súlya. Látható a tendencia: minél nagyobb és színesebb a termék, annál magasabbra lehet srófolni az árakat. A tankönyvpiac nyereséges, erős lobbi, és a költségvetésbe nem kevés adót fizet be.
2011. április 28.
A húsvéti alkotmányozással lezárult a Fidesz kormányzásának első szakasza. Kérdés, hogy a kialakult politikai térben milyen lehetőségei vannak a kollektív cselekvésnek, különösen a civil mozgalmaknak.
| Politika | , | Társadalom |
2011. április 20.
Sarkozy elnök pártja súlyos vereséget szenvedett a helyi választásokon. A baloldal korántsem lehengerlő győzelménél is látványosabb a szélsőjobb előretörése. A kormány szélsőjobbos politikája nem húzta ki a talajt a Nemzeti Front alól.
2011. április 18.
Mi tette lehetővé Orbán fülke(ellen)forradalmát? Miben van igaza a Fidesznek liberális kritikusaival szemben? És mit mondhatunk 2011. április 18-án? A magyar alkotmányosság jövőjét befolyásolja, hogy miként válaszolunk ezekre a kérdésekre.
2011. április 16.
Lengyelországban is egyre többen szeretnék, ha véget érne az értelmes közéleti vitákat lehetetlenné tevő politikai megosztottság. Ezt jelzi a Szolidaritás régi harcosnője, Henryka Krzywonos népszerűsége.
| Társadalom | , | Jog |
2011. április 14.
A bioetika fejlődésének eredménye, hogy ma már több, korábban csupán a szakirodalomban vagy etikai alapelvek között szereplő norma válik jogi követelménnyé, sőt alkotmányos alapjoggá. Ez örvendetes, mert azt jelzi, hogy konszenzus jött létre néhány sarkalatos etikai elv elismerésében. Az új magyar alaptörvényben azonban kétes bioetikai normák jelennek meg.
2011. április 10.
Az atomenergia felhasználásának kérdése túlmutat a környezetvédelmen. A mérleg egyik serpenyőjében önmagunk elpusztításának racionálisan felfoghatatlan kockázata áll, a másik serpenyőben pedig a modernitás eszményei.
2011. április 9.
Az új kormányzati terv a Gyurcsány-kormány közmunkaprogramjának radikális változata. Tovább moralizálja és burkoltan faji kérdéssé nyilvánítja a munkanélküliséget, megalázza és kisemmizi a legszegényebbeket.
| Társadalom | , | Jog |
2011. április 7.
Tavasszal jelenik meg könyv alakban Radnóti Sándor Az üvegalmárium – A magyar korona helye című tanulmánya, melyet eredetileg a Beszélő közölt. A Szuverén oldalán most a szöveghez csatolt új bevezető olvasható. A szerző ebben az írásában arra keresi a választ, hogy mi tesz tiszteletre méltóvá egy alkotmányt. Két kulcsfogalma a minimalizmus és muzealizálódás.
2011. március 30.
A kommunikációtudományokban uralkodó felfogás szerint a médiakoncentráció mértéke, a médiakínálat sokszínűsége és a média pluralizmusa között érdemi összefüggés van. A médiaágazatok koncentrált szerkezete megnehezítheti vagy egyenesen megakadályozhatja bizonyos nézetek nagyközönséghez való eljutását, ami a demokratikus közvélemény kialakulásának egyik előfeltétele. A médiakoncentráció és a sokszínűség közötti összefüggés áttételesen és tendenciaszerűen érvényesül, a közvetlen ok-okozati hatások kimutatása a legtöbb esetben megoldhatatlan feladat.
2011. március 29.
„Új, duális szakképzési rendszert teremtünk a régi magyar hagyományok és a jelenlegi német gyakorlat mintájára” – ígéri a Széll Kálmán-tervnek nevezett Orbán-csomag. A kormány szerint megszűnik az az áldatlan állapot, hogy a tanulók a feleslegesen hosszú képzési idejük nagy részét általános ismeretek elsajátítására fecsérlik, miközben a vállalatok szakmunkáshiánnyal küzdenek.
2011. március 27.
Akárhogy is dönt végül a Fidesz a gyermekek után járó többletszavazatok ügyében, a generációk közötti igazságosság kérdései megkerülhetetlenek maradnak. Az egyenlő választójog elvének csorbítása azonban igazolhatatlan eszköz a kívánt célok elérésére.
2011. március 24.
Közel fél évszázaddal ezelőtt, a II. vatikáni zsinaton a katolikus egyház az „idők jeleit” felismerve kivételes elhatározottsággal vállalkozott modernségbeli helyzetének újraértékelésére. Az egyházi nagygyűlés nem alkotott új tantételeket. Ellenkezőleg: felnyitotta a „dogmatikus” gondolkodásmód zárt struktúráját, elfogadta a keresztény hagyomány dinamikus történetiségét, és a legkülönbözőbb területeken párbeszédet indított el az immár önértékében és kulturális sokféleségében méltányolt „világgal”.

Weboldalunkon cookie-kat használunk.

A kattintson a További információk gombra.